RAIS RS BA

You are here

OTVOREN POZIV ZA APLICIRANJE - Program malih grantova za osnaživanje žena (Ambasada SAD u BIH)

El. pošta Štampa PDF

Pozivaju se nevladine organizacije, obrazovne ustanove i nezavisni mediji da prijave svoje projektne prijedloge za Program malih grantova Demokratske komisije objavljenog od strane Ambasade SAD u BIH.

Prihvatljive teme projektnih prijedloga po Javnom pozivu su:

  • Ekonomsko osnaživanje žena i djevojaka (prijedlozi projekata ne bi trebali uključivati stručno osposobljavanje),
  • Promovisanje učešća žena u politici u smislu glasanja, zagovaranja i kandidiranja.
  • Osnaživanje djevojaka i mladih žena da postanu liderice u svojim školama, zajednicama i zemlji.
  • Prevencija rodno zasnovanog nasilja.
  • Javna svijest o problemima zdravlja žena.

Maksimalni iznos budžeta po jednom projektu ne može biti veći od 25.000 USD.

Rok za prijavu projektnih prijedloga je 12. januar 2018. godine.

Detaljnije informacije o Pozivu možete pronaći OVDJE.

Aplikacioni paket:

1. APLIKACIONI OBRAZAC

2. VODIČ O REGISTRACIJI ZA GRANT (ENG.)

3. FORMULAR - SF 424

4. VODIČ ZA FORMULAR - SF 424

5. FORMULAR - SF 424A

6. FORMULAR - SF 424B

7. VODIČ ZA FORMULARE - SF 424A, SF 424B

Joomlart