RAIS RS BA

You are here

OTVOREN DRUGI POZIV ZA APLICIRANJE PROJEKTIMA - Challenge fond

Sredstva u ukupnom iznosu od oko 3 miliona eura namijenjena su mikro, malim i srednjim preduzećima sa područja Bosne i Hercegovine i Švedske, kao i startup-ima sa inovativnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH.

Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a, koji su registrovani najmanje 6 mjeseci, predviđen je maksimalni iznos granta od 10.000 eura, dok korisnici iz kategorije mikro, malih i srednjih preduzeća do 250 zaposlenih, koji obavljaju djelatnost duže od dvije godine, mogu računati na podršku u maksimalnom iznosu do 30.000 eura. Aplikanti moraju obezbijediti minimalno vlastito učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Period implementacije projekta ne može trajati duže od 12 mjeseci.

Sve predložene aplikacije biće ocijenjene u skladu sa tri osnovna kriterija: inovativnost poslovne ideje, izvodljivost i održivost poslovne ideje i društvena korist.

Aplikacije na ovaj poziv moraju biti podnesene u elektronskoj formi u skladu s uputstvima koja se nalaze u dokumentu Smjernice/Vodič za aplikante, koji se može preuzeti na www.c2c.ba. Samo aplikacije dostavljene putem elektronske forme, koja se nalazi na www.c2c.ba biće uzete u razmatranje, dok se štampane aplikacije ili aplikacije dostavljene mail-om neće razmatrati.

Rok za podnošenje aplikacija je 10. april 2018. god. do 24 sata.

Challenge fond uspostavljen je u okviru projekta Challenge to change - C2C koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju – Sida/Ambasade Švedske u BiH, a koji kroz četiri godine provode Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Partner u projektu je i Region Ostergotland, Istočna Švedska.

OTVOREN POZIV ZA APLICIRANJE PROJEKTIMA - Jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine (USAID)

Prihvatljivi aplikanti su mikro, mala i srednja preduzeća koja nisu starija od tri godine i imaju poslovnu vezu ili su dijelom u vlasništvu investitora bosanskohercegovačke dijaspore.

Opširnije...

OTVOREN POZIV ZA APLICIRANJE PROJEKTIMA - Partnerski Fond (P4G)

Partnerski Fond P4G (Partnership Fund) podržava inovativne projekte u okviru javno-privatnog partnerstva koji su usmereni na potrebe održivog rasta na globalnom nivou.

Opširnije...

Strana 4 od 105

Joomlart