RAIS RS BA

You are here

OTVORENI JAVNI POZIVI ZA APLICIRANJE PROJEKTIMA - Program ERASMUS PLUS

U okviru programa ERASMUS PLUS otvoreni su Javni pozivi za Ključne aktivnosti 1, 2 i 3 zatim Jean Monnet aktivnosti i Sport. Prihvatljivi aplikanti su javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta, zatim udruženja i organizacije koje su aktivne u radu sa mladima.

Opširnije...

OTVOREN POZIV ZA APLICIRANJE - SAFE Trust Fond (Svjetska Banka, Svajcarski državni sekretarijat)

SAFE Trust fond je uspostavljen sa ciljem pružanja podrške u sprovođenju aktivnosti procjene upravljanja javnim finansijama (PFM - Public Financial Management). Ciljevi projekata moraju da budu relevantni ciljevima koji su definisani u okviru tri stuba Trust programa. Pored toga, aplikanti moraju da obezbjede i pismo podrške od strane određenih nivoa vlasti koji ujedno moraju biti definisani i kao korisnici u projektnim aplikacijama.

Opširnije...

Strana 7 od 105

Joomlart