RAIS RS BA

You are here

Gradska razvojna agencija obezbjedila realizaciju projekta vrijednog 156.000 evra

Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo počeće uskoro realizaciju projekta  vrijednog 156.000 evra, koji se sprovodi u okviru evropskog projekta „pametnih gradova“. Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo jedini je partner iz Bosne i Hercegovine koji učestvuje u ovom projektu.

Opširnije...

OTVOREN POZIV ZA APLICIRANJE - Grantovi za Grass Roots projekte (Ambasada Japana u BIH)

U okviru GAGP-a (Grantovi za Grass Roots projekte) grantovi se dodjeljuju javnim institucijama (opštinama i opštinskim javnim preduzećima), osnovnim školama, domovima zdravlja ili organizacijama civilnog drustva koje realizuju relativno male projekte.

Opširnije...

OTVOREN POZIV ZA APLICIRANJE - Podrška projektima iz oblasti kulture (Ambasada Savezne Republike Njemačke u Sarajevu)

Institucije i udruženja iz Bosne i Hercegovine kod Njemačke ambasade u Sarajevu mogu predati aplikaciju za finansijsku podršku projekata iz kulture.

Opširnije...

Strana 5 od 105

Joomlart