RAIS RS BA

You are here

OTVOREN JAVNI POZIV - Poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2018. godinu. (Ambasada Republike Češke)

Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini objavljuje godišnji poziv za podnošenje zahtjeva za Male lokalne projekte (MLP) kojim direktno upravlja Ambasada Republike Češke u Sarajevu.

Opširnije...

OTVOREN JAVNI POZIV - Sufinansiranje programa i projekta iz oblasti zaštite životne sredine (Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske)

Prioriteti Javnog poziva su:

1. razvoj sistema integrisanog upravljanja ambalažnim otpadom u jednicama lokalne samouprave

2. zaštita voda.

Pravo na sredstva Fonda koja se dodjeljuju putem ovog Javnog poziva imaju:

1. jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi),

2. privredna društva i druga pravna lica (javne ustanove i sl.),

3. preduzetnici,

4. organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i druge neprofitne organizacije).

Rok za podnošnje projektnih prijedloga je 30 dana od objavljivanja Javnog poziva.

Javni poziv ali i aplikacioni paket sa dokumentima možete pogledati i preuzeti OVDJE.

Održana prezentacija "Evropske mreže preduzetništva"

Dana 06.09.2017. god. u prostorijama Administrativnog centra Grada Istočno Sarajevo održana je prezentacija "Evropske mreže preduzetništva". Događaj je organizovan od strane Republičke agencije za mala i srednja preduzeća Republike Srpske i Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo. Prezentaciji je prisustvovalo ukupno 35 učesnika, od čega je najveći broj predstavnika malih i srednjih preduzeća, zatim univerziteta, lokalne zajednice i privredne komore iz Istočnog Sarajeva.

U prvom dijelu prezentacije učesnici su se upoznali sa ciljevima, aktivnostima i benefitima koje pruža Evropska mreža preduzetništva. Nakon toga učesnicima su prikazani pozitivni primjeri uspostavljene poslovne saradnje po osnovu Evropske mreže preduzetništva. Na kraju prvog dijela prezentovan je i način registracije poslovnih profila malih i srednjih preduzeća u okviru Mreže.

Drugi dio prezentacije se odnosio na predstojeći Poslovni forum, koji će se održati na Jahorini 03. Novembra 2017. god. Pored detalja o načinu organizacije događaja malim i srednjim preduzećima je takođe prezentovan način prijave za poslovne susrete putem otvorenog web portala Foruma.

Evropsku mrežu preduzetništva formirala je Evropska komisija je 2008. godine s ciljem efikasnog i efektivnog iskorišćavanja potencijala preduzeća na jedinstvenom evropskom tržištu, posebno inovativnih malih i srednjih. Čini je više od 600 partnerskih organizacija i institucija (asocijacija, nacionalnih agencija, naučnih instituta, univerziteta) u kojima je angažovano preko 4.000 eksperata sa područja preduzetništva, inovacija i transfera tehnologije, s ciljem promocije konkurentnosti i inovacija na lokalnom i evropskom nivou.

Strana 1 od 87

Joomlart